Echipa UIP

 

Echipa de proiect: Managerul proiect, Responsabil financiar/contabil, Responsabil implementare, informare, publicitate,

 

Manager de proiect – Pál Zoltán

Rolul:

 • conduce şi coordonează activitatea generală, supraveghează funcţionalitatea organizării proiectului,
 • alocă resursele umane,
 • derulează campania de publicitate şi promovare a vizibilității proiectului,
 • coordonează întocmirea de rapoarte, cereri de rambursare
 • reprezintă UIP în întâlnirile cu factorii de decizie, foruri profesionale.

 

Responsabil implementare, informare, publicitate – Takács Ágnes

Rolul:

 • managementul tuturor aspectelor legate de supervizarea efectuării studiilor,
 • responsabilități directe în privinţa monitorizării contractelor de prestări servicii şi de furnizare de bunuri (echipamente, consumabile),
 • colaborare cu experţii, efectuarea pontajului experţilor,
 • supraveghere şi raportare asupra eficacităţii activităţilor de conştientizare, informare,
 • responsabil relaţii cu mass-media.
 • Întocmește rapoarte

 

Responsabil financiar/Contabil UIP  –  Vladár Rozália, Budai Edit

Rolul:

 • responsabilităţi directe în privinţa contabilităţii proiectului, efectuării plăţilor către experţi,
 • asigură managementul financiar al proiectului,
 • asigură derularea cheltuielilor prin contul special constituit,
 • întocmeşte rapoarte contabile, rapoartele financiare şi cereri de rambursare,
 • coordonează activitatea de achiziţii directe
 • responsabilităţi directe în privinţa întocmirii planului anual de achiziţii.

 

Responsabil administrativ – Péter Johanna

Rolul:

 • pregătirea şi managementul corespondenţei,
 • arhivarea documentelor,
 • relaţii cu publicul,
 • precontabilitate,
 • administrează biroul UIP.