Obiective și activități

Obiective și activități

 

Obiectivul general: asigurarea stării de conservare favorabilă a biodiversităţii în situl Natura 2000 Tinovul de la Fântâna Brazilor şi în rezervaţiile de interes naţional Muntele de sare Praid, Dealul Firtuş, respectiv creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte protecţia valorilor naturale.

 

Obiective specifice:

 • Asigurarea unui management eficient a speciilor și habitatelor ariilor protejate Tinovul de la Fântâna Brazilor, Rezervația Muntele de Sare Praid, Rezervația Dealul Firtuș prin elaborarea și aprobarea planurilor de management și a măsurilor de management
 • Îmbunătățirea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației din zonele limitrofe ariei protejate și a grupurilor interesate, cu privire la necesitatea protejării patrimoniului natural al ariilor protejate Tinovul de la Fântâna Brazilor, Muntele de Sare Praid și Dealul Firtuș
 • Creșterea capacității instituționale de gestionare a ariilor protejate Tinovul de la Fântâna Brazilor, Muntele de Sare Praid și Dealul Firtuș

 

Activităţile proiectului:

 1. Elaborarea planului de management (activităţi preliminare măsurilor concrete de conservare) al ariilor protejate:
 • Situl ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor (41 ha)
 • Rezervaţia de interes naţional Muntele de Sare, Praid (60 ha);

         Elaborarea măsurilor de conservare pentru

 • Rezervația de interes național Dealul Firtuș (40 ha)

       Studii şi inventarieri necesare elaborării Planului de management

 • Activitatea A.1. Studiul resurselor naturale pentru optimizarea utilizării terenurilor în Situl ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor, Rezervaţia de interes naţional Muntele de Sare şi în Rezervaţia de interes naţional Dealul Firtuş
 • Activitatea A.2. Inventarierea, cartarea și stabilirea măsurilor de conservare pentru habitatele forestiere de interes comunitar  și floră în ariile vizate de proiect
 • Activitatea A.3. Studiu privind populaţia de mamifere în Rezervaţia de interes naţional Dealul Firtuş şi în Rezervaţia de interes naţional Muntele de Sare, în scopul inventarierii stării actuale de conservare a speciilor de interes naţional/comunitar
 • Activitatea A.4. Studiu privind populaţia de reptile şi amfibieni, în Rezervaţia de interes naţional Muntele de Sare şi în Rezervaţia de interes naţional Dealul Firtuş, în scopul inventarierii stării actuale de conservare a speciilor de interes naţional/comunitar
 • Activitatea A.5. Elaborarea bazei de date GIS ce integrează rezultatele studiilor specifice
 • Activitatea A.6. Elaborarea planurilor și măsurilor de management prin integrarea rezultatelor şi propunerilor pentru menţinerea sau îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor vizate
 • Activitatea A.7. Derulare procedura SEA pentru planurile de management
 • Activitatea A.8. Aprobarea planurilor de management de către autoritatea competentă de Mediu

 

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

 • Activitatea E.1. Conştientizare prin organizarea Zilei Biodiversităţii
 • Activitatea E.2. Activitate de informare şi consultare publică aferentă procedurii de elaborare şi aprobare a planurilor de management
 • Activitatea E.3. Informare și publicitate aferentă proiectului

 

 

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate

 • Activitatea F.1. Seminar de instruire pe tema soluţionării conflictelor de mediu pentru creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii protejate
 • Activitatea F.2. Achiziţia de echipamente şi instrumentar pentru creșterea capacității organizației de gestionare a ariilor protejate

 

Activităţile de management al proiectului

 • MP1. Managementul proiectului
 • MP2. Achizitii bunuri UIP
 • MP3. Auditul proiectului