Rezultate așteptate

 

Rezultatele aşteptate (cuantificate):

 

 • 1 studiu privind privind  modul de utilizare al terenului în perimetrul și în situl Tinovul de la Fântâna Brazilor
 • 1 hartă tematică privind  modul de utilizare al terenului în perimetrul și în situl Tinovul de la Fântâna Brazilor
 • 1 studiu privind privind  modul de utilizare al terenului în perimetrul și în rezervația Muntele de Sare
 • 1 hartă tematică privind  modul de utilizare al terenului în perimetrul și în rezervația Muntele de Sare
 • 1 studiu privind pentru modul de utilizare al terenului  în perimetrul și în rezervația Dealul Firtuş
 • 1 hartă tematică privind  modul de utilizare al terenului în perimetrul și în rezervația Dealul Firtuş
 • 1 set de măsuri privind  utilizarea durabilă a terenurilor în 3 arii protejate.
 • 1 studiu privind 2 habitate de interes comunitar în situl Tinovul de la Fântâna Brazilor
 • 1 hartă tematică pentru 2 habitate de interes comunitar în situl Tinovul de la Fântâna Brazilor
 • 1 studiu privind 2 habitate de interes comunitar și floră în rezervația Muntele de Sare
 • 1 hartă tematică pentru 2 habitate de interes comunitar  și floră în rezervația Muntele de Sare
 • 1 studiu privind 3 habitate de interes comunitar și floră  din rezervația Dealul Firtuş
 • 1 hartă tematică pentru 3 habitate de interes comunitar și floră  din rezervația Dealul Firtuş
 • 1 set de măsuri de conservare pentru  7 habitate și 1 specie de floră de interes comunitar.
 • 1 studiu privind 5 specii de mamifere de interes comunitar în rezervația Muntele de Sare
 • 1 hartă tematică 5 specii de mamifere de interes comunitar în rezervația Muntele de Sare
 • 1 studiu privind 4 specii de mamifere de interes comunitar din rezervația Dealul Firtuş
 • 1 hartă tematică 4 specii de mamifere de interes comunitar  din rezervația Dealul Firtuş
 • 1 set de măsuri de conservare pentru 5 specii de mamifere (mamifere mici şi carnivore mari).
 • 1 studiu privind 4 specii de reptile și 2 specii de amfibieni de interes comunitar în rezervația Muntele de Sare
 • 1 hartă tematică 4 specii de reptile și 2 specii de amfibieni de interes comunitar în rezervația Muntele de Sare
 • 1 studiu privind 4 specii de reptile de interes comunitar din rezervația Dealul Firtuş
 • 1 hartă tematică 4 specii de reptile de interes comunitar  din rezervația Dealul Firtuş
 • 1 set de măsuri de conservare pentru 4 specii de reptile şi 2 specii de amfibieni.
 • 1 bază de date GIS validată, testată, edificată conform modelului UE.
 • 1 plan de management pentru situl ROSSCI0244 Tinovul de la Fantana Brazilor
 • 1 plan de management pentru Rezervația Muntele de Sare
 • 1 se t de măsuri de management pentru rezervația Dealul Firtuș
 • 2 planuri de management aprobate SEA
 • 2 planuri de management aprobate de către Autoritatea competentă de mediu
 • 100 elevi implicaţi în informare şi conştientizare în ceea ce priveşte valorile naturale;
 • 1 eveniment de anvergură organizat, cu participarea a minim 100 elevi
 • 4 consultări, dezbateri publice organizate (2 la Praid, 2 la Corund)
 • 100 reprezentanți ai grupurilor interesate partipanti la fiecare întîlnire
 • 20 factori decizionali aprobă măsurile de management (10 la Praid, 10 la Corund)
 • 1 plan de management aprobat de majoritatea factorilor interesați la Praid
 • 1 plan de management aprobat de majoritatea factorilor interesați la Corund.
 • 50 *2 chestionare completate de factorii interesati
 • 30 participanti constientizati asupra importanței măsurilor de management și relevanța proiectului la fiecare dintre conferintele de presă
 • 2 comunicate de presă cu obiectivele și realizările proiectului apărute în tiraj de 4500 buc. (cotidian în Odorhei)
 • 500 vizitatori unici ai paginii web, 100 simpatizanți ai profilului Facebook
 • Creșterea cu 15 % a gradului de informare a grupului tintă față de realizarile proiectului
 • 15 membri ai Custodiei instruiți în domeniul soluționării conflictelor de mediu în vederea asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară sau naţională;
 • 2 binoclu achizitionat
 • 1 termometru digital achizitionat
 • 1 subler digital achizitionat
 • 3 GPS handheld
 • 1 camera foto DSLR achizitionat
 • 1 camera video achizitionat
 • 300 tricouri inscriptionate distribuite între participanți
 • 500 broșuri distribuite între participanți
 • 400 autocolante distribuite între participanți
 • 300 sacoșe textile incriptionate distribuite între participanți
 • 50 autocolante pentru bunurile achizitionate în proiect
 • 1 banner frontlit pentru evenimente
 • 1 rollup pentru comunicate de presa