HIRDETÉS

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság értesíti az érdekelteket, hogy a parajdi Sóhát természetvédelmi terület kezelési tervet a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti vélemenyezés. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita

Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő – csütörtök 8:00 -16:30 , pénteken 8:oo -14:00 óra között.

A döntéstervezet megtalálható az Ügynökség internetes oldalán:

Apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu.

Az érintettek a megalapozott észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés rnegielenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda Márton Áron utca 43 szám alatt;

Tel: 0266- 3124540,0266- 371313 fax : 0266- 310041

A parajdi Sóhát természetvédelm terület kezelési terve megtalálható  következő web oldalon:

apmhr.anpm.rolReglementari/Avizul de mediu/Documentatii/procedura SEA si EA

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság értesíti az érdekelteket, hogy a Fenyőkúti Tőzegláp ROSCI0244  kezelési tervet a Hargita Megyei

Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti vélemenyezés. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita

Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő – csütörtök 8:00 -16:30 , pénteken 8:oo -14:00 óra között.

A döntéstervezet megtalálható az Ügynökség internetes oldalán:

Apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu.

Az érintettek a megalapozott észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés rnegielenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda Márton Áron utca 43 szám alatt;

Tel: 0266- 3124540,0266- 371313 fax : 0266- 310041

A Fenyőkúti Tőzegláp ROSCI0244  kezelési terve megtalálható  következő web oldalon:

apmhr.anpm.rolReglementari/Avizul de mediu/Documentatii/procedura SEA si EA

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság értesíti az érdekelteket, hogy a Csigadomb

( Korond község) természetvédelmi terület kezelési tervet a Hargita Megyei

Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti vélemenyezés. A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita

Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, hétfő – csütörtök 8:00 -16:30 , pénteken 8:oo -14:00 óra között.

A döntéstervezet megtalálható az Ügynökség internetes oldalán:

Apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu.

Az érintettek a megalapozott észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés rnegielenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda Márton Áron utca 43 szám alatt;

Tel: 0266- 3124540,0266- 371313 fax : 0266- 310041

A Csigadomb (Korond Község) természetvédelm terület kezelési terve megtalálható  következő web oldalon:

apmhr.anpm.rolReglementari/Avizul de mediu/Documentatii/procedura SEA si EA

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

Societatea de Geografie Cholnoky Jenő titularul “Planului de Management al sitului de importanță comunitară Tinovul de la Fântâna Brazilor ROSCI0244”, anunță publicul Interesat asupra deciziei etapei de incadrare a planului in cadrul planurilor care nu necesită e fectuarea evaluării de mediu.

Planul urmează să fie supus procedurii de adoptare Fără aviz de mediu.

Documentația carea stat la baza deciziei poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Marton Aron, nr.43, in zilele luni-joi intre orele 8 00-16 00, vineri intre orele 8 00-14 00.

Observațiile justificate ale publicului pentru reconsiderare  a deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc zilnic, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita,in termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului;

TeI: 0266-31245042; 0266-37311 3; fax:0266-130 041;

Proiectul deciziei etapei de incadrare se află la următoarea adresă de internet:

Apmhr.anpmro./Reglementări/Avizul de mediu.

Planul de Management se poate accesa pe pagina de web a APM

Harghita:apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu/Documentatii

procedura SEA gi EA

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

Societatea de Geografie Cholnoky Jenő titularul “Planului de Management al Rezervației de interes național Muntele de Sare din Praid”, anunță publicul Interesat asupra deciziei etapei de incadrare a planului in cadrul planurilor care nu necesită e fectuarea evaluării de mediu.

Planul urmează să fie supus procedurii de adoptare Fără aviz de mediu.

Documentația carea stat la baza deciziei poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Marton Aron, nr.43, in zilele luni-joi intre orele 8 00-16 00, vineri intre orele 8 00-14 00.

Observațiile justificate ale publicului pentru reconsiderare  a deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc zilnic, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita,in termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului;

TeI: 0266-31245042; 0266-37311 3; fax:0266-130 041;

Proiectul deciziei etapei de incadrare se află la următoarea adresă de internet:

Apmhr.anpmro./Reglementări/Avizul de mediu.

Planul de Management se poate accesa pe pagina de web a APM

Harghita:apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu/Documentatii

procedura SEA gi EA

ANUNT PUBLIC

ANUNT PUBLIC

Societatea de Geografie Cholnoky Jenő titularul “Planului de Management al Rezervației de interes național Dealul Melcului ( Firtuș)”, anunță publicul Interesat asupra deciziei etapei de incadrare a planului in cadrul planurilor care nu necesită e fectuarea evaluării de mediu.

Planul urmează să fie supus procedurii de adoptare Fără aviz de mediu.

Documentația carea stat la baza deciziei poate fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str.Marton Aron, nr.43, in zilele luni-joi intre orele 8 00-16 00, vineri intre orele 8 00-14 00.

Observațiile justificate ale publicului pentru reconsiderare  a deciziei luate ca urmare a parcurgerii etapei de incadrare se primesc zilnic, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Harghita,in termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului;

TeI: 0266-31245042; 0266-37311 3; fax:0266-130 041;

Proiectul deciziei etapei de incadrare se află la următoarea adresă de internet:

Apmhr.anpmro./Reglementări/Avizul de mediu.

Planul de Management se poate accesa pe pagina de web a APM

Harghita:apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu/Documentatii

procedura SEA gi EA

Tabără de copii, organizat de Custodia ariilor protejate Corund – Praid

 

Tabără de copii, organizat de Custodia ariilor protejate Corund – Praid

Între 23-25 iunie Custodia noastră a organizat o tabără de vară, la care au fost invitaţi copii ceangăi  din Valea Seacă. Cei invitaţi au petrecut 3 zile cu locuitorii casei de copii din Valea lui Pavel. Copii au vizitat Rezervaţia Naturală Canionul de Sare,  Rezervaţia Dealul Melcului, au intrat în atelierele meşteşugarilor din Corund, au încercat roata olarului şi împodobirea produselor.  Au vizitat toate atracţiile platoului vulcanic, de exemplu Piatra Moric, şi Tinovul de la Fântâna Brazilor.

Copii ceangăi abia vorbesc limba maghiară, de aceea obiectivul Custodiei noastre a fost să organizeze programe la care cei din Valea Seacă pot să petreacă timp cu cei din zona noastră, familiarizându-se cu viaţa celorlalţi. Copii au învăţat mult reciproc.

Putem să spunem, că copii au petrecut un timp frumos împreună, urcând în cireşi, jucând fotbal, învăţând cântecele populare lângă focul de tabără şi vizitând meşteşugarii din Corund.

Trebuie să exprimăm mulţumirile pentru angajaţii casei de copii Micul Prinţ din Valea lui Pavel, care au asigurat cazarea  pentru copii.

 

 

Atelierul experimental Meșteșugăresc în elaborare cu aport comun al olarilor din Corund

Efort comun al meșteșugarilor pentru un bun public!

Custodia Ariilor naturale din Corund-Praid a trecut la elaborarea Atelierului Meșteșugăresc Experimental, punctul cu nr. 16. al PROMENADEI DIN CORUND. Asociația olarilor din Corund este partenerul principal al Custodiei în acest proiect, deoarece atelierul va oferi posibilitatea experimentării și învățării etapelor meșteșugurilor tradiționale din Corund: olăritulului, a cioplirii în lemn, a prelucrării de iască.

Atelierul experimental are și o curte frumoasă, umbrită de nuci și pomi fructiferi, locul ideal pentru a petrece câteva ore învățând tainele meseriilor tradiționale combinate eventual cu o gustare sau o joacă.

Descoperiți avantajele programului turistic Promenadă la Corund! Vă așteptăm din 1 iulie 2012 la Corund.

 

Material video pe Youtube